Mesafeli Satış Sözleşmesi

İş bu sözleşme TELEVİZYONCU.NET üzerinden yapılan e-ticaret işlemlerinde ALICI ve TELEVİZYONCU.NET arasında alışveriş gerçekleşmesi ile geçerlilik kazanır.


 1.TARAFLAR


İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 


A.‘ALICI’ ; İlgili internet sitesi üzerinden yapmış olduğu alışveriş belgesi ibraz etme koşulu ile geçerlilik kazanan ve ibraz ettiği belge üzerinde yer alan bireysel ya da kurumsal müşteri. Satış Belgesi ve/ve ya almış olduğu ürün/ürünlerin faturası ibrazı ile belge üzerinde düzenlendiği adreste mukim. (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)


B.‘TELEVİZYONCU.NET’ ; İlhan ŞEBİKBAY - N'ist Reklam, Metal, Makine ve E-Ticaret (sözleşmede bundan sonra "TELEVİZYONCU.NET" olarak anılacaktır)


AD- SOYAD: İlhan ŞEBİKBAY


ADRES: Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi Akın 3 İşhanı Kat: 4 No:30/15 34142 BAKIRKÖY / İSTANBUL adresinde mükim

 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.2.TANIMLAR


İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.


a) Ağ: Elektronik ticarete dair işlemlerin yapılmasına imkân sağlayan internet gibi bilgisayar tabanlı ortamları,


b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri,


c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,


ç) Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadî ve ticari her türlü faaliyeti,


d) Elektronik ticaret altyapı sağlayıcı: Hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret yapmasına imkan sağlayan altyapı ve yazılım hizmetini sunan gerçek ya da tüzel kişileri,


e) Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS): Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkan sağlayan bilgi sistemini,


f) Elektronik ticaret ortamı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mobil site veya uygulama gibi platformları,


g) Elektronik ticaretin türü: Elektronik ticaretin tarafları arasında yapılan ve işletmeden işletmeye veya işletmeden tüketiciye gibi elektronik ticaretin yönünü gösteren sınıflandırmayı,


ğ) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,


h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,


ı) MERSİS numarası: Merkezi Sicil Kayıt Sistemi tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmiş tekil numarayı,


ifade eder.


i) İnternet adresi: İlgili internet sitesi www.televizyoncu.net


3.KONU


İşbu Sözleşme, ALICI’nın, TELEVİZYONCU.NET’e ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ve sipariş listesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.


Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4. TELEVİZYONCU.NET BİLGİLERİ


Ünvanı: İlhan ŞEBİKBAY | N'ist Reklam Metal Makine ve E-ticaret


Adres: Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi Akın 3 İşhanı Kat: 4 No:30/15 34142 BAKIRKÖY / İSTANBUL


Telefon: +90 212 441 81 89


Faks: +90 212 441 81 89


Eposta: info@televizyoncu.net


5. ALICI BİLGİLERİ


Teslim edilecek kişi: Satış evrağı ve Fatura üzerinde beyan edilen bireysel ya da kurumsal kullanıcı


Teslimat Adresi: Satış evrağı ve Fatura üzerinde beyan edilen teslimat adresi


Telefon: Satış evrağı ve Fatura üzerinde belirtilen telefon numarası


Faks: Satış evrağı ve Fatura üzerinde belirtilen faks numarası


Eposta/kullanıcı adı: Satış evrağı ve Fatura üzerinde belirtilen e-posta ya da kullanıcı adı


6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ


Ad/Soyad/Unvan: Satış evrağı ve Fatura üzerinde beyan edilen bireysel ya da kurumsal kullanıcı


Adres: Satış evrağı ve Fatura üzerinde beyan edilen adres


Telefon: Satış evrağı ve Fatura üzerinde belirtilen telefon numarası


Faks: Satış evrağı ve Fatura üzerinde belirtilen faks numarası


Eposta/kullanıcı adı: Satış evrağı ve Fatura üzerinde belirtilen e-posta ya da kullanıcı adı7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ


7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) TELEVİZYONCU.NET’E ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. televizyoncu.net tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihi süresi ilgili kampanya açıklamalarında belirtilen tarihe kadar geçerlidir.


7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda bilgi olarak gösterilmiştir. Ürün faturasında yer alan bilgiler ve/veya ürün ile beraber gelen ürün bilgi formunda yer alan bilgiler geçerli olacak şekilde;


 


Ürün Açıklaması


Sipariş Adeti


Birim Fiyatı


Ara Toplam (KDV Dahil)


Kargo Tutarı  Toplam :


Ödeme Şekli ve Planı


Teslimat Adresi


Teslim Edilecek kişi


Fatura Adresi


Sipariş Tarihi


Teslimat tarihi


Teslim şekli


 


7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti farklı belirtilmediği takdirde ALICI tarafından ödenecektir. Kargo ücreti site üzerinde belirtilen alış veriş miktarına ve âdetine bağlı kalmaksızın televizyoncu.net tarafından karşılanır. Ancak site üzerinde belirtilen bazı ürünlerin kargo bedelleri miktara ve tutara bakılmaksızın ALICI tarafından karşılanır. TELEVİZYONCU.NET ürünü teslim etmek ve hizmeti yerinde yapmak gibi bir sorumluluğu yoktur.


7.5 Televizyoncu.net içeriğinde satılan ürünlerin markalarına ve ürün dağıtıcıya bağlı olmak şartı ile yetkili servislerin elemanları tarafından sağlanması gereken kurulum işlemleri ücretsizdir. Alıcı aldığı ürünün kutusunu açmadan yetkili servisi beklemelidir.


7.6 Alıcı aldığı ürünün kurulum aşamasında yetkili servis elemanı ile beraber kutu açılacaktır. Kurulum gerçekleşmesi, ürün garanti süresi , satın alınmış olan markanın sorumluluğu altındadır.

 


8. FATURA BİLGİLERİ


Ad/Soyad/Unvan: Sipariş oluşturulurken verilen bilgiye göre düzenlenir.


Adres: Sipariş oluşturulurken verilen bilgiye göre düzenlenir.


Telefon: Sipariş oluşturulurken verilen bilgiye göre düzenlenir.


Faks: Sipariş oluşturulurken verilen bilgiye göre düzenlenir.


Eposta/kullanıcı adı: Sipariş oluşturulurken verilen bilgiye göre düzenlenir.


Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. TELEVİZYONCU.NET bazı durumlarda önceden ürün gönderme ve sonrasında faturayı gönderme hakkı saklıdır. Ancak faturanın sonra gönderilmesi durumunda doğacak kargo masrafları TELEVİZYONCU.NET 'e aittir. Müşterinin ürünü başka adrese faturayı başka adrese gönderilmesi talebi olduğu durumlarda kargo ücretleri yine ALICI' ya aittir.


 

9. GENEL HÜKÜMLER


9.1. ALICI, TELEVİZYONCU.NET’e ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, TELEVİZYONCU.NET tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 


9.3. TELEVİZYONCU.NET, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi taahhüt eder. Her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


9.4. TELEVİZYONCU.NET, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.


9.5. TELEVİZYONCU.NET, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde *yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


*Elektronik Postalar ve e-mail yazılı bildirim olarak kabul edilmektedir.


9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, TELEVİZYONCU.NET’in sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından TELEVİZYONCU.NET’e ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri TELEVİZYONCU.NET’e ait olacak şekilde TELEVİZYONCU.NET’e iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


9.8. TELEVİZYONCU.NET, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini TELEVİZYONCU.NET’TEN talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra maksimum 28 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, KİRTASİYECİM.NET tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama süreç 2 ile 3 haftayı bulabilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için TELEVİZYONCU.NET’İ sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.